yukon-jaeger-opticheskiye-pritsely-dlya-okhoty-pritselnyye-setki_znig-0a